سایت آموزشکده سما واحد بابل

سایت آموزشکده سما واحد بابل

سایت آموزشکده سما واحد بابل

در سایت آموزشکده سما واحد بابل شما میتوانید با واژه نتوانستنآشنا شوید


ثبت نام در سایت آموزشکده سما واحد بابل مقدور نیست

نمرات را میخواهید چک کنید ...چاییدی ...عمرا   در سایت آموزشکده سما واحد بابل این کارا اخه..بده

شما میتوانید پیام کوتاه بگذارید

اگه بعدا مدیر با درایت سایت آموزشکده سما واحد بابل خوندش خوششم اومد میذارتش توی صفحه بقیه بخونن

لطفا از جملاتی همچون سایت عالیه متشکریم.. بیشتر استفاده کنید خوششون میاد


در سایت آموزشکده سما واحد بابل میتوانید عکس جذاب ساختمان دانشکده را مشاهده کنید

تازه عکس هی میره هی میاد 

وقتی با مووس میری روش وای میسته   ولی تا مووسو برداری دوباره میره

یه حالی داره

تازه میخوان توی سایت سما واحد بابل بازی فکری هم بذارن

هر چند الانم فرقی نمیکه

چون بعد 2 ساعت سرکار گذاشتن دانشجویان

اونا دست از پا درازتر باید برن دانشکده مثل زمان حضرت آدم و حوا از طریق مدرن توی صف وایستا ثبت نام کنن

در سایت آموزشکده سما واحد بابل بخش جوک هم داریم

برای خندیدن و خواندن جوکها به بخش پیام کوتاه مراجعه کنید 

برای نمونه

جواد : سایت شما خیلی عالی طراحی شده . متشکر

پیمان   : مرسی دمتتون گرم سایت توپیه:-*....فقط مطالب متنوع تری بذارین بهترتر میشه.. بازم ممنون


ها هاهاهاهاهاهاهاه
من که مردم از خنده
واییییی خدا خیلی باحاله این سایت آموزشکده سما واحد بابل

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 2:31  توسط تعدادی افغانی بی سواد  | 

سایت آموزشکده سما واحد بابل

در سایت آموزشکده سما واحد بابل شما میتوانید با واژه نتوانستنآشنا شوید


ثبت نام در سایت آموزشکده سما واحد بابل مقدور نیست

نمرات را میخواهید چک کنید ...چاییدی ...عمرا   در سایت آموزشکده سما واحد بابل این کارا اخه..بده

شما میتوانید پیام کوتاه بگذارید

اگه بعدا مدیر با درایت سایت آموزشکده سما واحد بابل خوندش خوششم اومد میذارتش توی صفحه بقیه بخونن

لطفا از جملاتی همچون سایت عالیه متشکریم.. بیشتر استفاده کنید خوششون میاد


در سایت آموزشکده سما واحد بابل میتوانید عکس جذاب ساختمان دانشکده را مشاهده کنید

تازه عکس هی میره هی میاد 

وقتی با مووس میری روش وای میسته   ولی تا مووسو برداری دوباره میره

یه حالی داره

تازه میخوان توی سایت سما واحد بابل بازی فکری هم بذارن

هر چند الانم فرقی نمیکه

چون بعد 2 ساعت سرکار گذاشتن دانشجویان

اونا دست از پا درازتر باید برن دانشکده مثل زمان حضرت آدم و حوا از طریق مدرن توی صف وایستا ثبت نام کنن

در سایت آموزشکده سما واحد بابل بخش جوک هم داریم

برای خندیدن و خواندن جوکها به بخش پیام کوتاه مراجعه کنید 

برای نمونه

جواد : سایت شما خیلی عالی طراحی شده . متشکر

پیمان   : مرسی دمتتون گرم سایت توپیه:-*....فقط مطالب متنوع تری بذارین بهترتر میشه.. بازم ممنون


ها هاهاهاهاهاهاهاه
من که مردم از خنده
واییییی خدا خیلی باحاله این سایت آموزشکده سما واحد بابل

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 2:30  توسط تعدادی افغانی بی سواد  | 

سایت آموزشکده سما واحد بابل

در سایت آموزشکده سما واحد بابل شما میتوانید با واژه نتوانستنآشنا شوید


ثبت نام در سایت آموزشکده سما واحد بابل مقدور نیست

نمرات را میخواهید چک کنید ...چاییدی ...عمرا   در سایت آموزشکده سما واحد بابل این کارا اخه..بده

شما میتوانید پیام کوتاه بگذارید

اگه بعدا مدیر با درایت سایت آموزشکده سما واحد بابل خوندش خوششم اومد میذارتش توی صفحه بقیه بخونن

لطفا از جملاتی همچون سایت عالیه متشکریم.. بیشتر استفاده کنید خوششون میاد


در سایت آموزشکده سما واحد بابل میتوانید عکس جذاب ساختمان دانشکده را مشاهده کنید

تازه عکس هی میره هی میاد 

وقتی با مووس میری روش وای میسته   ولی تا مووسو برداری دوباره میره

یه حالی داره

تازه میخوان توی سایت سما واحد بابل بازی فکری هم بذارن

هر چند الانم فرقی نمیکه

چون بعد 2 ساعت سرکار گذاشتن دانشجویان

اونا دست از پا درازتر باید برن دانشکده مثل زمان حضرت آدم و حوا از طریق مدرن توی صف وایستا ثبت نام کنن

در سایت آموزشکده سما واحد بابل بخش جوک هم داریم

برای خندیدن و خواندن جوکها به بخش پیام کوتاه مراجعه کنید 

برای نمونه

جواد : سایت شما خیلی عالی طراحی شده . متشکر

پیمان   : مرسی دمتتون گرم سایت توپیه:-*....فقط مطالب متنوع تری بذارین بهترتر میشه.. بازم ممنون


ها هاهاهاهاهاهاهاه
من که مردم از خنده
واییییی خدا خیلی باحاله این سایت آموزشکده سما واحد بابل

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 2:30  توسط تعدادی افغانی بی سواد  | 

سایت آموزشکده سما واحد بابل


در سایت آموزشکده سما واحد بابل شما میتوانید با واژه نتوانستنآشنا شوید


ثبت نام در سایت آموزشکده سما واحد بابل مقدور نیست

نمرات را میخواهید چک کنید ...چاییدی ...عمرا   در سایت آموزشکده سما واحد بابل این کارا اخه..بده

شما میتوانید پیام کوتاه بگذارید

اگه بعدا مدیر با درایت سایت آموزشکده سما واحد بابل خوندش خوششم اومد میذارتش توی صفحه بقیه بخونن

لطفا از جملاتی همچون سایت عالیه متشکریم.. بیشتر استفاده کنید خوششون میاد


در سایت آموزشکده سما واحد بابل میتوانید عکس جذاب ساختمان دانشکده را مشاهده کنید

تازه عکس هی میره هی میاد 

وقتی با مووس میری روش وای میسته   ولی تا مووسو برداری دوباره میره

یه حالی داره

تازه میخوان توی سایت سما واحد بابل بازی فکری هم بذارن

هر چند الانم فرقی نمیکه

چون بعد 2 ساعت سرکار گذاشتن دانشجویان

اونا دست از پا درازتر باید برن دانشکده مثل زمان حضرت آدم و حوا از طریق مدرن توی صف وایستا ثبت نام کنن

در سایت آموزشکده سما واحد بابل بخش جوک هم داریم

برای خندیدن و خواندن جوکها به بخش پیام کوتاه مراجعه کنید 

برای نمونه

جواد : سایت شما خیلی عالی طراحی شده . متشکر

پیمان   : مرسی دمتتون گرم سایت توپیه:-*....فقط مطالب متنوع تری بذارین بهترتر میشه.. بازم ممنون


ها هاهاهاهاهاهاهاه
من که مردم از خنده
واییییی خدا خیلی باحاله این سایت آموزشکده سما واحد بابل

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 2:29  توسط تعدادی افغانی بی سواد  | 

سایت آموزشکده سما واحد بابل

در سایت آموزشکده سما واحد بابل شما میتوانید با واژه نتوانستن آشنا شوید


ثبت نام در سایت آموزشکده سما واحد بابل مقدور نیست

نمرات را میخواهید چک کنید ...چاییدی ...عمرا   در سایت آموزشکده سما واحد بابل این کارا اخه..بده

شما میتوانید پیام کوتاه بگذارید

اگه بعدا مدیر با درایت سایت آموزشکده سما واحد بابل خوندش خوششم اومد میذارتش توی صفحه بقیه بخونن

لطفا از جملاتی همچون سایت عالیه متشکریم.. بیشتر استفاده کنید خوششون میاد


در سایت آموزشکده سما واحد بابل میتوانید عکس جذاب ساختمان دانشکده را مشاهده کنید

تازه عکس هی میره هی میاد 

وقتی با مووس میری روش وای میسته   ولی تا مووسو برداری دوباره میره

یه حالی داره

تازه میخوان توی سایت سما واحد بابل بازی فکری هم بذارن

هر چند الانم فرقی نمیکه

چون بعد 2 ساعت سرکار گذاشتن دانشجویان

اونا دست از پا درازتر باید برن دانشکده مثل زمان حضرت آدم و حوا از طریق مدرن توی صف وایستا ثبت نام کنن

در سایت آموزشکده سما واحد بابل بخش جوک هم داریم

برای خندیدن و خواندن جوکها به بخش پیام کوتا مراجعه کنید 

برای نمونه

جواد : سایت شما خیلی عالی طراحی شده . متشکر

پیمان   : مرسی دمتتون گرم سایت توپیه:-*....فقط مطالب متنوع تری بذارین بهترتر میشه.. بازم ممنون


ها هاهاهاهاهاهاهاه
من که مردم از خنده
واییییی خدا خیلی باحاله این سایت آموزشکده سما واحد بابل

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:15  توسط تعدادی افغانی بی سواد  |